Obrazac za jednostrani raskid ugovora

 

Adria Cube d.o.o.            
B. Adžije 22/1                      
10000 Zagreb                       
OIB: 28473765844

 Obrazac za jednostrani raskid o kupnji proizvoda ili usluga o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga qsimply.com e-trgovine za raskid ugovora sklopljenog putem Internet narudžbe

Ja, _________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz

 

___________________________________________________________________

(adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) 

 

ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

 

___________________________________________________  (upišite točan naziv artikla) 

 

prema broju narudžbe _______________  (upišite broj narudžbe s računa) primljene dana

 

________________ (upišite datum primitka računa)

                                                                              

Odaberite jednu od opcija: 

 

  1. a) Ovime zahtijevam povrat novca na

 

______________________________________________________________________

(IBAN transakcijskog računa, ime, prezime, adresa vlasnika transakcijskog računa) 

 

  1. b) Ovime zahtijevam zamjenu gore navedenog proizvoda za

 

______________________________________________________________________  

 

 

U _______________ , dana _________________.     

     

                                              

_____________________  (vlastoručni potpis)

Adria Cube d.o.o.| B. Adžije 22/1, 10000 Zagreb| +385 92 3456789 | contact.qsimply@gmail.com | www.qsimply.com
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 081304795. Račun za redovno poslovanje društva vodi se kod Zagrebačka banka d.d. Žiro račun -  IBAN: HR6423600001102864774, SWIFT adresa: ZABAHR2X. Temeljni kapital društva u iznosu od 20.000 kuna u cijelosti je uplaćen